Visie & Missie

De bevolking vergrijst en de vraag naar zorg blijft alleen maar toenemen. Het wordt steeds belangrijker dat we bewust met onze gezondheid omgaan. Daarnaast worden steeds meer ernstige ziekten in een vroeg stadium beter behandelbaar. Wij vinden dat elke burger het recht heeft om inzicht te kunnen krijgen in de eigen gezondheid om zo: 

  • Inzicht te krijgen in eventuele aandachtspunten als onderdeel van de huidige leefstijl; om vroegtijdige interventie mogelijk te maken als er een aandoening in een vroeg stadium wordt gevonden.
  • Bewuster te worden van het belang van gezond(er) leven en desgewenst werk te maken van het realiseren van gezondere gewoonten. 

Dit willen bereiken door zinvol en betrouwbaar preventief gezondheidsonderzoek toegankelijk te maken voor burgers die daar behoefte aan hebben. Daarbij staat de cliënt zelf - in het belang van onderzoek voor de cliënt-  centraal en zijn er criteria opgesteld voor preventief onderzoek. Het preventief gezondheidsonderzoek dient: 

  • zinvol te zijn voor de betreffende cliënt en aansluiten op zijn/haar profiel (zoals leeftijd, sekse, eventuele medische historie, leefstijl)
  • gericht te zijn op een onderzoeksvraag, om zo ongewenste en onnodige nevenbevindingen en mogelijk daaruit voortvloeiende overdiagnose respectievelijk overbehandeling te voorkomen. 
  • betrouwbaar te zijn, de ingezette onderzoeksmethode is aantoonbaar een erkende methode om de onderzoeksvraag van de cliënt betrouwbaar en veilig te kunnen beantwoorden. Er moet worden voldaan aan de betrokken (medische) beroepsrichtlijnen en -standaarden. 
  • Bij te dragen aan het inzicht van de cliënt om gezond(er) te kunnen leven. 

De onderzoeksvraag dient te worden vastgesteld op basis van het principe van “goed geïnformeerde keuze” en het “samen beslissen” tussen aanbieder en cliënt.  

Preventief gezondheidsonderzoek valt in de wet en regelgeving buiten de zorgverzekeringswet en is in principe geen verzekerde dienst binnen de basisverzekering. De cliënt dient deze in de meeste gevallen zelf te betalen. Vanuit de NVvPG willen wij ons inzetten voor een brede toegankelijkheid van preventief gezondheidsonderzoek, niet alleen op individueel niveau, maar ook op collectief niveau (werkgever-werknemer). Zo kan preventief gezondheidsonderzoek, naast de reeds bestaande PMO’s en PAGO(arbowetgeving) een belangrijke rol gaan spelen in het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

 
In nauwe samenwerking met OVAL, zetten we ons daarom in voor een branche brede, adequate en professionele kwaliteitsstandaard voor preventief gezondheidsonderzoek. 

Doel is om de kwaliteit, doelmatigheid en betrouwbaarheid van het aanbod van onze leden te borgen. Vanuit de NVvPG zien wij het daarnaast als onze taak om onderzoek naar het effect van preventief gezondheidsonderzoek en vroegdiagnostiek te stimuleren en over de uitkomsten breed te communiceren.

nvvpg-missie-1

NVvPG | Debijestraat 24| 6164 BG Geleen | KvK:73421820 | BTW:NL8595.31.892.B01 |  info@nvvpg.nl 

 
 
Gebruik onderstaand formulier als u ons een bericht wilt sturen.
 

Beveiligingscode Beveiligingscode