Wij behartigen de belangen van onze leden door het streven naar een veilig en doelmatig aanbod van preventief gezondheidsonderzoek en vroegdiagnostiek. Steeds meer (ernstige) ziekten worden in een vroeg stadium behandelbaar. Wij vinden dat elke burger het recht heeft om inzicht te krijgen in zijn of haar gezondheid om zo gerustgesteld te worden of tijdig de mogelijkheid te krijgen om vroegtijdig te kiezen voor behandeling om erger te voorkomen. Daarmee versterken wij de mogelijkheid tot eigenaarschap op het vroegtijdig zelf preventief werken aan de individuele gezondheid.